NATIONELLT VÅRDPROGRAM STYR BRÖSTCANCERVÅRDEN


Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2020. Det följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården. Vårdprogrammet i sin helhet kan du läsa här


Vad gäller avsnittet om bröstcancerkirurgi finns upprepade rekommendationer om att rekonstruera ett bortopererat bröst. Det är hänvisat till gammal forskning som visar att ungefär en tredjedel av alla kvinnor som fått ett bröst bortopererat utan rekonstruktion drabbas av problem som nedsatt självkänsla, depression, störd kroppsuppfattning eller sexuella problem. Men forskningsresultaten är från sjuttio- och åttiotalet, och i samma dokument står även att det saknas randomiserade studier som bekräftar att besvären skulle vara mindre hos de som rekonstruerat sitt borttagna bröst.


Vårdprogrammet är bra, men det saknar helt text om alternativet att bli platt. Om en symmetrisk bröstform är viktigt, så borde också en symmetrisk platt bröstkorg också vara viktigt för oss som väljer det. 


Det nämns ingenting om valet att bli platt och symmetrisk, det vill vi ändra på!


Det finns ny forskning som belyser hälsa och välmående hos kvinnor som själva valt bort rekonstruktion, länkar till de rapporterna finner du längst ned på denna sida!

0

NEDAN SAMMANFATTAR VI TRE PUNKTER SOM MÅSTE FÖRÄNDRAS OM VALET ATT BLI PLATT SKALL VÄGA LIKA TUNGT SOM VALET ATT GENOMGÅ BRÖSTREKONSTRUKTION


Texterma är direkt klippta ur vårdprogrammets kapitel om kirurgi. Vårdprogrammet i sin helhet kan du läsa här.PUNKT NR 1


Som patient har du ALLTID rätt att välja mastektomi framför bröstbevarande (tårtbits)operation. Du ska ALDRIG känna dig påtvingad en rekonstruktion.

 

I sverige idag finns en långsiktig strategi att minska andelen mastektomier, och öka andelen bröstbevarande operationer. Det är i grunden en bra strategi för många kvinnor, men det passar inte alla. Idag är ofta en bröstbevarande kirurgi lika säker som en mastektomi. Sjukhusen i sverige idag rankas också efter hur stor andel av operationerna som är bröstbevarande.


En mastektomi ses som ett sämre alternativ. Det gör lätt att vi som patienter känner oss "tvingade" till bröstbevarande operation trots att vi själva önskar mastektomi.


Men som ni ser i vårdprogrammet. Du har rätt att välja mastektomi om det känns bra för dig. ALLTID. Du ska inte behöva förklara varför. Om du känner att du inte blir bra bemött av din kirurg, visa detta urklipp ur vårdprogrammet!


Här kommer det (förhoppningsvis) ske ett tillägg: du ska också bli informerad om hur ett platt resultat ser ut och det alternativet skall väga lika tungt och accepteras lika väl som alternativet att välja någon form av bröstrekonstruktion.

PUNKT NR 2


Alla kvinnor blir inte lyckliga av bröstrekonstruktion, men alla blir lyckliga av att få bestämma själva

Det finns ett kapitel som rör känslomässiga reaktioner till bröstkirurgi. I vårdprogrammet står det att kvinnor mår dåligt efter mastektomi. Inledningen:

"Bröstsymmetri ger bättre kroppsuppfattning" gäller i detta fall rätten att få genomgå bröstrekonstruktion efter mastektomi om möjligt. Det gäller inte rätten att få ta bort ett friskt bröst för att få bli platt. "Symmetri" gäller enbart för bröstform, inte plattform. Det vill vi förändra.


Nästa stycke är direkt felaktigt. Här påstås att 1/3 av alla mastektomerade kvinnor lider av psykosocial sjuklighet, sömnproblem och sexuella problem. Problemet är att referenserna (447-450) är studier gjorda på 70-talet. Det är alltså nästan 50 år gamla studier man hänvisar till! Vare sig individerna, samhället eller operationsteknikerna går att jämföra med de normer som finns idag. 


Det finns gott om nyare studier som är mer rättvisande. Vi vill lyfta fram de studier som finns som visar att  kvinnor som själva valt att genomgå mastektomi mår bättre än kvinnor som på grund av medicinska skäl tvingats till mastektomi. Sådana studier finns och dessa referenser kommer göra det enklare för oss att bli accepterade i valet att bli platt.
PUNKT NR 3

Rätten att operera bort det friska bröstet för att bli platt och symmetrisk.


Många är vi som upplevt ett dåligt bemötande av vården när man nämnt sina önskemål om att få operera bort även det friska bröstet. Många är vi som fått som svar att "vi skär inte i frisk vävnad", "vi opererar inte friska bröst i onödan" eller liknande.


De argumenten stämmer inte.

Det utförs mängder av operationer på friska bröst varje år för att uppnå en god symmetri. Man förminskar, förstorar, lyfter eller flyttar på bröstvårtor på friska bröst för att de ska likna det rekonstruerade nya bröstet, eller det tårtbitsopererade bröstet, så mycket som möjligt. Det är bra, för en god symmetri är för många en viktig pusselbit i sin kroppsbild.


Plattnormen vill verka för att symmetriskt platt ska väga lika tungt som symmetriskt bröstad. Det gör det inte idag. Det står att rekonstruktionsmetoden skall anpassas efter patientens egna önskemål, men platt stängning finns inte med i vårdprogrammet. Det vill vi ändra på!


I nästa revision av vårdprogrammet (2022-2023) kommer stycket kring symmetrioperationer förändras. Här skall det läggas till ett stycke om att patienter som genomgått ensidig mastektomi har rätt att välja att även ta bort det friska bröstet för att bli symmetriskt platta. Men först efter avslutad onkologisk behandling (strålning/cytostatika) och först efter att man blivit informerad om riskerna för komplikation vid en sådan operation.


Så ni enbröstade kvinnor som känner att ni vill ta bort även det andra bröstet. Vi HAR RÄTT till det. Om du mår dåligt, eller känner att ditt kvarvarande bröst påverkar din kroppsuppfattning negativt, så ska du få ta bort det kvarvarande bröstet. 

Ju fler vi är som påpekar det, och ju fler vi är som motverkar denna förenklade norm om hur kvinnor bör se ut, desto närmare målet kommer viBIG HEADLINE


and a supplemental one

NY FORSKNING


- vårdprogrammet hänvisar enbart till studier som utgår från att kvinnor vill ha två bröst. Men det finns en del studier som utgår från motsatsen: hur mår kvinnor som själva valt att bli platt? De rapporterna hittar du här!

1


‘‘Going Flat’’ After Mastectomy: Patient-Reported Outcomes
by Online Survey. Baker et. al., 2021


En online-enkät där 931 mastektomerade kvinnor svarat. 73,7% har valt mastektomi som förstahandsval. Majoriteten var nöjda efteråt, och det som upplevts som viktigast var att få ett gott bemötande från vården

2


‘Flat and fabulous’: women’s breast reconstruction refusals post-mastectomy and the negotiation of normative femininity. La et. al., 2019


Genom faministiska och post-strukturella analyser i forum för plattbröstade kvinnor diskuteras. Här framkommer svårigheten att välja bort bröst när så mycket fokus ligger på utseende, kläder och bröstproteser.

3


Mastectomy tattoos: An emerging alternative for
reclaiming self. Reid-de Jong, Bruce 2020.


Funderar du på att göra en tatuering över ditt ärr? Här diksuteras fenomenet "mastectomy tattoo" som ett sätt att "ta tillbaka" sitt utseende efter mastektomi när ens kropp inte längre passar in i patriarkala normer, och hur tatueringar historiskt har använts för  personliga uttryckssätt.