OM PLATTNORMEN

PLATTNORMEN FINNS FÖR ALLAS RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SIN KROPP


- Rätten att välja mastektomi framför bröstbevarande operation

- Rätten att välja platt stängning 

- Rätten att välja platt symmetri och ta bort även det friska bröstet


Varje år drabbas ca 9000 kvinnor av bröstcancer, De allra flesta tvingas genomgå någon form av bröstoperation under sin cancerbehandling. 


Varje år är det 9000 individer vars liv ställs på ända, och många, svåra beslut skall fattas under kort tid. 


Svensk bröstcancervård genomförs efter ett nationellt vårdprogram som utformats för att vården skall bli så jämlik och säker som möjligt i hela landet. Inom bröstcancerkirurgin i sverige strävar man för att så många kvinnor som möjligt skall få leva vidare med två bröst, även efter bröstcancer. Det eftersträvas hög andel bröstbevarande operationer och direktrekonstruktioner efter mastektomi. Den strategin är bra för många, men inte för alla. Vårdprogrammet är skrivet efter normen att en kvinna mår bäst med två bröst.  


Plattnormen finns för Dig som hellre vill operera bort hela bröstet, för dig som vill operera bort även det friska bröstet, för dig som inte vill genomgå rekonstruktion och för dig som känner dig hel, trygg och snygg med en platt bröstkorg. 


Vi ifrågasätter bröstnormen och lyfter fram den nya plattnormen.

VILKA ÄR VI?

Vi är några av de tusentals kvinnor som drabbats av bröstcancer och haft en önskan om att operera bort det ena, eller båda, brösten för att få en platt och symmetrisk bröstkorg


Vi har alla upplevt ett motstånd från vården. Alla har blivit erbjuden extra operationer för att återskapa en bröstform, men inte det extra ingrepp som krävs för att få operera bort ett friskt bröst eller få en platt stängning

Vi vill göra det enklare för de som kommer efter oss att få bestämma själva. Vi vill informera Dig om Dina rättigheter att bli platt och symmetrisk efter bröstcancer. Vi vill synliggöra en ny norm om en vacker, platt och symmetrisk bröstkorg. 


PLATT STÄNGNING


Precis som att alla bröst är olika, är också alla bröstkorgar olika. Men väljer du att bli platt så har du rätt att få ett så slätt resultat som möjligt. En platt bröstkorg utan hudveck, knölig bröstplats eller osymmetriska ärr.


Är du inte nöjd har du allid rätt att gå tillbaka till din mottagning för att diskutera en ärrkorrigering. Ett ingrepp som oftast kan utföras under lokalbedövning på mottagningen

ATT GÅ FRÅN BRÖSTREKONSTRUKTION TILL ATT BLI PLATT

Vissa genomgår bröstrekonstruktion efter mastektomi men upplever obehag, komplikationer eller ett utseende de inte är nöjd med.


Du har alltid rätt att gå tillbaka och be om att avlägsna implantat, hud och bröstform för att istället välja att bli platt.

ATT VARA PLATT PÅ ENA SIDAN ELLER PLATT SYMMETRI


För många innebär en platt bröstkorg två operationer: Först får du operera bort ditt cancersjuka bröst, sedan, efter avslutad behandling, får du operera bort ditt friska bröst.


Om du vill förstås, många lever vidare med ett bröst och är nöjd.


Vill du ta bort ditt friska bröst senare så har du alltid rätt att gå tillbaka till Din mottagning och be 0m en platt symmetri